Sprawdzony na każdym polu

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.

KRS 0000101146, NIP 778-01-64-903,

ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań,

tel. 61 869 06 30

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Agnieszka Spychalska

tel. 61 886 29 89